Strukturalne prefabrykowane płyty szalunkowe “FILIGRAN” są uniwersalnym żelbetowym szalunkiem traconym z usztywniającym dodatkowym zbrojeniem w postaci kratownic przestrzennych o przekroju trójkątnym. Kratownice wystają ponad górną powierzchnię płyt i współpracują z nimi podczas transportu i montażu.

To stropy monolityczne, składające się z dwóch głównych komponentów konstrukcyjnych: z prefabrykowanej płyty żelbetowej grubości 5 cm, zwanej strukturalną płytą szalunkową oraz z warstwy betonu uzupełniającego, wylanego na budowie do wysokości całkowitej, przewidzianej w projekcie konstrukcyjnym. Jednocześnie wykorzystują zalety stropów monolitycznych i prefabrykowanych.

Stropy są projektowane na indywidualne zamówienie. Odnajdują swoje zastosowanie przy skomplikowanych konstrukcjach np. półokrąg, elipsa czy trójkąt. Ich kształt ogranicza jedynie wyobraźnia architektów. Parametry stropów można dowolnie modyfikować, zależnie od projektu. Wymiary płyt mogą być różne, zależą jedynie od możliwości transportowych.

Ich kolejną zaletą jest możliwość dostosowywania do warunków pracy w danym środowisku oraz zwiększenia ich odporności ogniowej. Do uzyskania takich efektów potrzebujemy specjalistycznego lub wysoko wytrzymałościowego betonu, bądź zwiększenie grubości otuliny zbrojenia głównego. Transportuje się je w pozycji poziomej i najczęściej prosto z samochodu, za pomocą dźwigu, układa się je na podporach stałych i montażowych budowanego obiektu.

Strop zespolony składa się z prefabrykowanej płyty żelbetowej grubości 5 – 7 cm stanowiącej jednocześnie szalunek oraz nadbetonu monolitycznego. W płycie znajduje się całe dolne zbrojenie w postaci prętów lub siatek zbrojeniowych, a wystające kratownice ponad powierzchnię płyty zespalają ją z nadbetonem wylewanym na budowie. W strefie nadbetonu w zależności od potrzeb układane jest zbrojenie podporowe, łącznikowe styków płyt, górne przęsłowe lub krzyżowe. Szerokość płyt do 2,5 mb, długość standardowa 7,5 mb, grubość stropu minimum 12 cm z nadbetonem.

Strop zespolony typu FILIGRAN przeznaczony jest do stosowania w obiektach budownictwa jedno-i wielorodzinnego, użyteczności publicznej i przemysłowych. Dowolne kształtowanie powierzchni płyt dodatkowo sprzyja większemu zastosowaniu w kreowaniu architektonicznym budynków.