Informujemy, że uzyskaliśmy dotację na realizację projektu pod nazwą: „Implementacja wyników badań nad wdrożeniem modyfikacji surowcowej w procesie wytwarzania kratownic.” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 8 000 000,00 PLN, wkład Funduszy Europejskich wynosi 3 609 500,00 PLN.

Głównym celem projektu jest wdrożenie nabytej technologii mającej postać wyników badań rozwojowych, oraz jej wdrożeniu i uruchomieniu na jej podstawie produkcji znacznie unowocześnionych produktów.
Efektem przedsięwzięcia będzie wdrożenie nowego procesu produkcyjnego do działalności firmy, co pozwoli na rozpoczęcie wytwarzania produktów o podwyższonych parametrach jakościowych.