Informujemy, że uzyskaliśmy dotację na realizację projektu pod nazwą: „Implementacja wyników badań nad wdrożeniem modyfikacji surowcowej w procesie wytwarzania kratownic.” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 8 000 000,00 PLN, wkład Funduszy Europejskich wynosi 3 514 500,00 PLN.

Głównym celem projektu jest wdrożenie nabytej technologii mającej postać wyników badań rozwojowych oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji znacznie unowocześnionych produktów.
Efektem przedsięwzięcia będzie wdrożenie nowego procesu produkcyjnego do działalności firmy, co pozwoli na rozpoczęcie wytwarzania produktów o podwyższonych parametrach jakościowych.