Standardowe płyty PSKJ produkowane są do rozpiętości 7,2 mb i o szerokościach 1,2 mb; 1,8 mb; 2,4 mb, w dwóch wersjach o obciążeniu charakterystycznym bez ciężaru własnego 4,5 kN/m² i 7,5 kN/m².

 

Dane techniczne:

 • rozpiętość – do 7,2 m
 • szerokość max – do 2,4 m
 • grubość płyty – 5 cm
 • grubość stropu – 18 do 24 cm
 • obciążenia charakterystyczne – 4,5 – 7,5 kN

Strop na płytach PSKJ

 • Jest konstrukcją zespoloną, składającą się z cienkiej płyty żelbetowej, wykonanej w zakładzie prefabrykacji oraz betonu uzupełniającego, wylewanego na budowie.
 • Jest uniwersalnym stropem prefabrykowano-monolitycznym dla budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.
 • Łączy walory stropu prefabrykowanego (szybki montaż, przy użyciu lekkiego sprzętu, gładkie sufity, nie wymagające tynkowania) z zaletami stropu monolitycznego (dowolność kształtu, możliwość ukrycia belek i zatapiania przewodów instalacyjnych).
 • Dopuszcza dowolne kształtowanie krawędzi i otworowanie, co ułatwia prowadzenie pionów instalacyjnych.
 • Umożliwia zatapianie wszelkich instalacji w warstwie nadbetonu.
 • Nie klawiszuje.
 • Spełnia wymagania normowe w zakresie izolacji akustycznej, bez konieczności wykonania podłóg pływających.
 • Spełnia wymagania odporności odniowej klasy 1, z możliwością podniesienia do klasy 2.
 • Ogranicza do minimum prace zbrojarskie wykonywane na budowie.
 • Skraca czas budowy.
 • Zmniejsza koszty transportu.