Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest spółka Zakład Elementów Konstrukcyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wita Stwosza 59/2.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO wyłącznie w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych albo udzielenia odpowiedzi osób zainteresowanych ofertą.

Osobom podające dane przysługuje prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

c) przeniesienia danych osobowych;

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnej formie, w tym za pośrednictwem wskazanego poniżej adresu mailowego).

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

W kwestiach związanych w ochroną danych osobowych można zwracać się do spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@zek.net.pl