Zakład Elementów Konstrukcyjnych jest kontynuacją działalności gospodarczej, rozpoczętej przez inż. Jerzego Kraterskiego w październiku 1988. W obecnej formie ZEK funkcjonuje od 2006 roku.

Początkowo działalność produkcyjna firmy prowadzona była w dzierżawionych obiektach w Tarnowskich Zakładach Ceramiki Budowlanej w Woli Rzędzińskiej. Od 1994 roku, po zakupie linii produkcyjnej od austriackiej firmy Filzmoser, ZEK rozpoczął seryjną produkcję zgrzewanych kratownic stalowych do zbrojenia stropów gęsto żebrowych.

Dla osiągnięcia poziomu technicznego produkcji akceptowalnego przez Unię Europejską oraz coraz wyższych wymagań w Polsce, Jerzy Kraterski  rozpoczął działania dla uruchomienia produkcji stali do zbrojenia konstrukcji żelbetowych – stali o podwyższonej wytrzymałości, a jednocześnie zgrzewalnej (spawalnej). Chcąc osiągnąć zamierzony cel, zakupił w firmie AWM (Włochy) linię walcowniczą do zimnego walcowania stali okrągłej.

W 1998 roku inż. Jerzy Kraterski zakupił obiekt produkcyjny w Bochni, gdzie uruchomiony został zakład produkcji zgrzewanych kratownic dla stropów gęsto żebrowych oraz płyt stropowych.

Od 2009 roku spółka realizowała inwestycje na terenie SSE w Tarnowie budując nowoczesny zakład produkcji, której celem było uruchomienie produkcji elementów budownictwa mieszkaniowego i ogólnego w asortymencie zbrojeń konstrukcji – siatek stalowych zgrzewane – produkt stosowany do zbrojenia prefabrykowanych elementów dla wieńców stropowych i nadproży w stropach belkowo-pustakowych i płytowych.

Koncepcja uruchomienia nowego asortymentu produkcji otrzymała pozytywną opinię instytucji przyznających dofinansowanie z Unii Europejskiej, czego wyrazem jest podpisana umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Nr UDA-POIG.04.04.00-12-044/08-00 w ramach działania 4.4. Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Od chwili założenia zakład produkuje elementy kratownicowe począwszy od ilości 1,0 do 7,5 miliona mb rocznie tj. ca 14 000 ton stali rocznie. Produkty są sprzedawane do niemal 200 zakładów produkujących prefabrykowane stropy gęsto żebrowe oraz płyt stropowe. Mapa odbiorców

Zakład Elementów Konstrukcyjnych dbając o najwyższą jakość swych produktów stworzył w Tarnowie Laboratorium Własności Wytrzymałościowych, które prowadzi stałą kontrolę nad jakością produktów ZEK.


DOTACJE NA INNOWACJE

Informujemy, że przedsiębiorstwo Zakład Elementów Konstrukcyjnych Sp.z o.o. realizuje projekt Pt. „Dywersyfikacja produkcji ZEK poprzez budowę zakładu produkcji zastrzeżonych siatek zbrojeniowych”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa.

Projekt jest realizowany na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-12-044/08-00.

Lokalizacja projektu:
ul. Czysta 16A
33-300 Tarnów.

tarnow

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Ukończono realizację projektu i oddano do użytkowania w sierpniu 2011 r.

Firma zaprosiła przedstawicieli władz miasta Tarnowa, Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A. i dziennikarzy do nowo otwartego Zakładu Produkcyjnego w Tarnowie na ul. Czystej 16A.

 

SONY DSC

Tytuł “Inwestor Roku” dla Zakładu Elementów Konstrukcyjnych

Zakład Elementów Konstrukcyjnych otrzymał tytuł “Inwestor Roku” – nagrodę przyznawaną przez Tarnowski Klaster Przemysłowy firmie, która zrealizowała najlepszą inwestycję na jego terenie. Pod uwagę brane są m.in. poniesione nakłady, innowacyjność, szybkość i sposób przeprowadzenia prac oraz współpraca z TKP i władzami samorządowymi.

tzek1-2

Nagroda została wręczona podczas XI Forum Małych i Średnich Firm. Nadany przez Tarnowski Klaster Przemysłowy medal oraz list gratulacyjny, z rąk prezesa TKP Wojciecha Seremeta, odebrał prezes Zakładu Elementów Konstrukcyjnych Jerzy Kraterski. Tytuł firma otrzymała za sprawną realizację projektu “Dywersyfikacja produkcji ZEK poprzez budowę zakładu produkcji zastrzeżonych siatek zbrojeniowych”. Inwestycja powstała w Parku Przemysłowym “Czysta”, który wchodzi w skład Tarnowskiego Klastera Przemysłowego.