Kratownica nadprożowa typu K produkowana jest ze stali zimnowalcowanej, żebrowanej i gładkiej o wytrzymałości na rozciąganie 550 MPa, granicy plastyczności 500 MPa, wg aprobat technicznych, wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, odpowiadającym normie niemieckiej DIN-488 oraz PN-EN 10080:2007.

Zastosowanie:

  • prefabrykowane nadproża o przekroju prostokątnym

Dane techniczne:

Do zbrojenia nadproży prostokątnych stosowana jest kratownica typu K (E) o:

  • wysokości: 80 mm
  • średnicy pręta górnego: 8 mm
  • średnicy prętów dolnych: 6-12 mm
  • średnicy krzyżulców: 5 mm
  • rozstawie prętów dolnych: 75-80 mm
  • długości: 90-360 mm

Kratownica typu K posiada Certyfikat Zgodności wyrobu, uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem budowlanym, nr 2/ZW/11 wydany przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie.