Z niezwykłą satysfakcją informujemy, że zakończyliśmy testy rozruchowe naszej nowej linii do produkcji kratownic typu K. Przed nami okres wytężonej pracy w ramach prób technologicznych. Osiągane dotychczas wyniki są co najmniej obiecujące, co jeszcze bardziej mobilizuje nas do dopracowania każdego detalu technologii.

Przypominamy, że projekt „Implementacja wyników badań nad wdrożeniem modyfikacji surowcowej w procesie wytwarzania kratownic.” jest realizowany w ramach prac badawczo-rozwojowych, współfinansowanych ze środków unijnych w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wkrótce przedstawimy więcej informacji na temat korzyści ze stosowania stali o klasie ciągliwości C.

W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: pomoc@zek.net.pl.