Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dr. inż. Tomasza Schweitzera na temat systemu normalizacji dobrowolnej w polskim ustawodawstwie.

“Zgodnie z aktualnym porządkiem prawnym umieszczenie powołania wyłącznego w Rozporządzeniu Ministra nie znosi postanowienia ust. 3 art. 5 ustawy o normalizacji: stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. Powołanie się na Polską Normę w przepisie prawnym nie zmienia jej dobrowolnego statusu, chyba że legislator świadomie chce ten status zmienić, co jest możliwe przez wyraźne wskazanie tylko w postanowieniach innej ustawy.”

Cały tekst znajduje się w tym miejscu.