Aktualności

Oświadczenie o akceptacji e-faktur

 

 


Wywiad z wiceprezesem ZEK w "Stalowym Forum"

 

 


 więcej >>

InformacjeHistoria Zakładu Elementów Konstrukcyjnych


Zakład produkcyjny w Tarnowie
Ukończono realizację projektu i oddano do użytkowania w sierpniu 2011 r.
 


Więcej informacji na naszej stronie:

Innowacyjna Gospodarka UE


Partnerzy

 

 

Stropy TERIVA


Stropy TERIVA przeznaczone są zarówno dla budownictwa mieszkaniowego jak i budownictwa użyteczności publicznej. Wyróżnikiem stropów jest obciążenie charakterystyczne równomiernie rozłożone ponad ciężar własny konstrukcji, które przyjęto równe 4,0; 6,0 i 8;0 kN/m².

 


Schemat ogólny stropu TERIVA


Belki stropowe


Belki do wykonywania stropów składają się z betonowej stopki o przekroju 40 × 120 mm (beton klasy nie niższej niż B20) i zatopionego w niej dolnego pasa przestrzennej kratownicy stalowej.
Długość kratownicy typu K jest równa długości modularnej n . 200 mm, a długość kratownicy typu KJ jest mniejsza od długości modularnej o 16 mm, czyli wynosi n . 200 - 16 mm. Na indywidualne zamówienie mogą być stosowane kratownice o długości modularnej n . 100 mm.
W stopce belek, jeżeli jest to potrzebne, między prętami pasa dolnego kratownicy umieszcza się jeden lub dwa pręty dodatkowe.

Masa belek jest nie większa niż 17 kg/m.
Długość nominalna belek jest równa długości kratownicy.
Szczegółowe wymiary kratownic (w tym średnice i długości prętów), a także gatunki stali jakie mogą być stosowane do wykonywania kratownic podane są w dokumentacji techniczno-roboczej elementów stropowych dla odpowiedniego rodzaju stropu (TERIVA 4,0/1; TERIVA 4,0/2, TERIVA 4,0/3, TERIVA 6,0, TERIVA 8,0) opracowanej przez firmę INWENTA Spółka z o.o.

 

Pustaki stropowe


Pustaki mogą być wytwarzane z betonu zwykłego, z betonu na lekkich kruszywach porowatych lub nawet z betonów, których głównym składnikiem są odpady z przeróbki drewna. Ścianki pustaków mogą być pogrubione do środka, jednak pod warunkiem zachowania masy pustaka. Także zewnętrzne wymiary pustaków nie mogą być zmienione.


Masa pustaków nie powinna być większa niż:

  • 16,5 kg - pustak do stropu TERIVA 4,0/1,
  • 18,6 kg - pustak do stropu TERIVA 4,0/2,
  • 20,2 kg - pustak do stropu TERIVA 4,0/3,
  • 17,7 kg - pustak do stropu TERIVA 6,0,
  • 17,7 kg - pustak do stropu TERIVA 8,0.

 

Wytrzymałość wszystkich pustaków i bloczków z betonu komórkowego na obciążenie statyczne nie może być mniejsza niż 2,0 kN.


Belki stropowe z kratownicą typu K

Belki stropowe z kratownicą typu K

Belki stropowe z kratownicą typu KJ

Belki stropowe z kratownicą typu KJ