Aktualności

Oświadczenie o akceptacji e-faktur

 

 


Wywiad z wiceprezesem ZEK w "Stalowym Forum"

 

 


 więcej >>

InformacjeHistoria Zakładu Elementów Konstrukcyjnych


Zakład produkcyjny w Tarnowie
Ukończono realizację projektu i oddano do użytkowania w sierpniu 2011 r.
 


Więcej informacji na naszej stronie:

Innowacyjna Gospodarka UE


Partnerzy

 

 

Śp. Jerzy Kraterski 1934-2017


W imieniu Stowarzyszenia Producentów Betonów przypadł mi w udziale zaszczyt pożegnania nieodżałowanej pamięci Jerzego Kraterskiego, przyjaciela i kolegi cieszącego się sympatią nas wszystkich, którzy dobrze poznali Jerzego zalety charakteru. Jurek miał niezwykły dar nawiązywania bezpośrednich bliskich relacji i tworzenia przyjaznej atmosfery podczas wspólnych spotkań i dyskusji.

Jerzy Kraterski prawie całe swoje życie zawodowe był związany z przemysłem materiałów budowlanych. Początkowo, przez przeszło dwadzieścia lat pracował w Zjednoczeniu Ceramiki Budowlanej, gdzie nadzorował wprowadzanie postępu technicznego oraz prace badawcze realizowane w jednostkach zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu. W połowie lat siedemdziesiątych XX w. został powołany na stanowisko dyrektora naczelnego Mazowieckiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej w Zielonce. Było to wówczas jedno z największych przedsiębiorstw tej branży w kraju, posiadające kilkanaście zakładów produkujących ceramikę budowlaną i silikaty. W latach osiemdziesiątych XX w. Jerzy Kraterski rozpoczął własną działalność gospodarczą i od tego momentu związał się z przemysłem prefabrykacji betonowej jako główny dostawca konstrukcji zbrojeniowych. Byl jednym z pierwszych, który dostosował asortyment wytwarzanych wyrobów do potrzeb zakładów prefabrykacji betonowej.

Jerzy Kraterski był człowiekiem niezwykle aktywnym, stale poszukującym nowych rozwiązań i wyzwań. Opracował i wdrożył do produkcji m.in. innowacyjne kratownice stalowe typu KJ oraz prefabrykowane elementy wieńcowe i nadprożowe stosowane w stropach belkowo-pustakowych. Rozwiązania te zostały objęte ochroną patentową przez Urząd Patentowy RP. Ponadto uruchomił produkcję stali zimnowalcowanej do wytwarzania siatek przestrzennych stanowiących zbrojenie stropów gęstożebrowych belkowo-pustakowych i płyt stropowych oraz produkcję tych siatek. W 2002 r. za kratownicę do belek typu KJ otrzymał Złoty Medal Targów Budma w Poznaniu. Po wybudowaniu w ostatnich latach nowoczesnego zakładu konstrukcji zbrojeniowych w Tarnowie, Jerzy Kraterski otrzymał tytuł Inwestora Roku Tarnowa. Odznaczał się niezwykłą pracowitością i zaangażowaniem. Pracował do ostatnich chwil swojego życia.

Jurek aktywnie uczestniczył w działalności Stowarzyszenia Producentów Betonów, gdzie przez wiele lat był członkiem Rady Sekcji Betonów. Za swoją działalność został wyróżniony w 2014 r. odznaką „Zasłużony dla Budownictwa”. Był człowiekiem o wielkich zaletach charakteru, wspaniałym kolegą, uczynnym i bezpośrednim w kontaktach, na którego zawsze można było liczyć.

Żegnaj Jurku, smutno nam, w naszej stowarzyszeniowej społeczności będzie nam Ciebie bardzo brakowało.

 
Józef Kostrzewski
 


Spotkałem się po raz pierwszy z Jurkiem Kraterskim w październiku 1951 r., kiedy rozpoczynaliśmy studia na Wydziale Elektrycznym Akademii Gróniczo-Hutniczej w Krakowie. Mieszkaliśmy w tym samym domu akademickim przy ulicy Reymonta 17 w Krakowie, razem dzieląc wszystkie trudy i radości życie studenckiego. Tych radości było nie za wiele, gdyż intensywność zajęć (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) oraz dyscyplina zaliczeń rygorystycznie przestrzegana przez władze uczelni, wymuszała na nas ograniczenia w planowaniu czasu wolnego.

Na pierwszym roku studiów, gdzie podstawowymi przedmiotami były matematyka, chemia, podstawy elektrotechniki i rysunek techniczny oraz podstawy maszynoznawstwa, największą zmorą było studium wojskowe. Jeden raz w tygodniu, we własnym ubraniu (często jedynym) trzeba było wykonywać różne ćwiczenia, co przy naszym kiepskim odżywianiu było bardzo uciążliwe. Na drugim roku studiów doszły przedmioty zawodowe, jak np. gospodarka cieplna, maszyny elektryczne, pomiary. Powoli nawiązywaliśmy kontakt z przemysłem, odbywając coroczne praktyki studenckie w zakładach hutniczych, np. w Hucie Kościuszko w Chorzowie.

Te doświadczenia pozwalały nam zapoznać się z wyzwaniami przyszłej pracy. W tym czasie zapotrzebowanie na fachową kadrę było ogromne i można było wybierać spośród wielu ofert pracy. Ja, jeszcze podczas studiów, za zgodą dziekana podjąłem pracę w hucie aluminium w Skawinie, co oprócz doświadczenia zawodowego, satysfakcjonowało mnie materialnie. Podobnie postąpił Jurek oraz pozostali nasi koledzy. Po skończeniu studiów rozjechaliśmy się do różnych przedsiębiorstw w Polsce. Każdy poszedł własną drogą.

Z Jurkiem spotkałem się ponownie, kiedy w latach sześćdziesiątych ub. wieku zostałem przeniesiony do resortu budownictwa na stanowisko Dyrektora Departamentu Przemysłu Materiałów Budowlanych, a Jurek pracował w Zjednoczeniu Ceramiki Budowlanej, ściśle związanym z tym departamentem. Przyjaźń nasza została odświeżona, gdyż mieszkaliśmy blisko siebie, w centrum Warszawy, co ułatwiło rodzinne kontakty.

Praca Jurka w Zjednoczeniu Ceramiki Budowlanej była niezwykle owocna i pożyteczna dla kraju, gdyż zapotrzebowanie na materiały budowlane, a w szczególności na ceramiczne materiały ścienne było ogromne. Jednym z pomysłów Jurka było uruchomienie produkcji produkcji staloceramicznych typu „Fert”. Strop ten, już w ramach własnej działalności gospodarczej, został przez Niego udoskonalony poprzez zastosowanie betonu w miejsce ceramiki. Rozwiązanie to jest szeroko stosowane, zwłaszcza w budownictwie jednorodzinnym.

Jurek Kraterski był człowiekiem niezwykle szlachetnym, pomagającym innym, reagującym na zło, które dostrzegał wokół siebie. Będzie nam Go bardzo brakowało. Rodzinie, a w szczególności żonie i synowi, bardzo współczuję z powodu utraty męża i ojca.


Adam Glazur