Aktualności

Oświadczenie o akceptacji e-faktur

 

 


Wywiad z wiceprezesem ZEK w "Stalowym Forum"

 

 


 więcej >>

InformacjeHistoria Zakładu Elementów Konstrukcyjnych


Zakład produkcyjny w Tarnowie
Ukończono realizację projektu i oddano do użytkowania w sierpniu 2011 r.
 


Więcej informacji na naszej stronie:

Innowacyjna Gospodarka UE


Partnerzy

 

 

Projektowanie i wykonanie


Zbrojenie stropu

 

Zbrojenie belek kratownicowych oraz zbrojenie na ścinanie - wyznaczono według PN-B-03264:2002 przy założeniu schematu belki wolnopodpartej, z wyjątkiem stropu TERIVA 4,0/1 o długości większej niż 6,0 m, w którym przyjęto schemat belki częściowo zamocowanej.
Strop TERIVA 4,0/1 o długości większej niż 6,0 m powinien być - z uwagi na konieczność zapewnienia właściwych warunków zamocowania - projektowany jako minimum dwuprzęsłowy o stosunku rozpiętości przęseł sąsiednich nie mniejszym niż 0,7, przy czym nad podporą środkową należy stosować dodatkowe zbrojenie.
Zgodnie z normą PN-B-03264:2002 nad podporami stałymi należy stosować konstrukcyjne zbrojenie podporowe.
Stropy o rozpiętości większej niż podane w tablicy 3 wymagają wykonania strzałki odwrotnej ugięcia (wygięcie w górę w stosunku do podpór stałych stropu) o wartości 15 mm.
Długość oparcia belek na podporze stałej (ścianie, podciągu) nie może być mniejsza niż 80 mm.

W przypadku stropów dla budownictwa mieszkaniowego zaleca się przyjmowanie rozwiązania stropu bardziej sztywnego, nie wymagającego stosowania strzałki odwrotnej. Przy takich stropach występowanie uszkodzeń ścianek działowych i wypraw zewnętrznych będzie mniejsze niż przy stropach wiotkich (niższych). Zwraca się uwagę, że przyjęcie modelu ciągłego do obliczania ścian murowanych (PN-B- 03002:1999 wraz ze zmianą Az1 z 2001 r. i Az2 z 2002 r.) powoduje konieczność uwzględnienia przy sprawdzaniu nośności stropów momentu zamocowania.

Największe obciążenie stropu

 

Stropy TERIVA mogą przenosić obciążenie równomiernie rozłożone lub obciążenie zastępcze równomiernie rozłożone przypadające na 1 m² stropu nie większe niż podano w tablicy poniżej.

 


Umieszczone powyżej informacje stanowią wycinek z opracowania "STROPY TERIVA PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE", którego autorami są dr. inż. Roman Jarmantowicz oraz mgr. inż. Jan Sieczkowski.


 

  • icoStropy.pdf, Stropy TERIVA, projektowanie i wykonanie

Parametry techniczne stropów TERIVA

Parametry techniczne stropów TERIVA

Największe obciążenia stropu TERIVA

Największe obciążenia stropu TERIVA