Aktualności

Oświadczenie o akceptacji e-faktur

 

 


Wywiad z wiceprezesem ZEK w "Stalowym Forum"

 

 


 więcej >>

InformacjeHistoria Zakładu Elementów Konstrukcyjnych


Zakład produkcyjny w Tarnowie
Ukończono realizację projektu i oddano do użytkowania w sierpniu 2011 r.
 


Więcej informacji na naszej stronie:

Innowacyjna Gospodarka UE


Partnerzy

 

 

 

Innowacyjna Gospodarka UE


DOTACJE NA INNOWACJE

Informujemy, że przedsiębiorstwo Zakład Elementów Konstrukcyjnych Sp.z o.o. realizuje projekt Pt. „Dywersyfikacja produkcji ZEK poprzez budowę zakładu produkcji zastrzeżonych siatek zbrojeniowych”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa.

Projekt jest realizowany na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-12-044/08-00.

Lokalizacja projektu:
ul. Czysta 16A
33-300 Tarnów.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Ukończono realizację projektu i oddano do użytkowania w sierpniu 2011 r.

Firma zaprosiła przedstawicieli władz miasta Tarnowa, Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A. i dziennikarzy do nowo otwartego Zakładu Produkcyjnego w Tarnowie na ul. Czystej 16A.

 

 
Tytuł "Inwestor Roku" dla Zakładu Elementów Konstrukcyjnych


Zakład Elementów Konstrukcyjnych otrzymał tytuł "Inwestor Roku" - nagrodę przyznawaną przez Tarnowski Klaster Przemysłowy firmie, która zrealizowała najlepszą inwestycję na jego terenie. Pod uwagę brane są m.in. poniesione nakłady, innowacyjność, szybkość i sposób przeprowadzenia prac oraz współpraca z TKP i władzami samorządowymi.Nagroda została wręczona podczas XI Forum Małych i Średnich Firm. Nadany przez Tarnowski Klaster Przemysłowy medal oraz list gratulacyjny, z rąk prezesa TKP Wojciecha Seremeta, odebrał prezes Zakładu Elementów Konstrukcyjnych Jerzy Kraterski. Tytuł firma otrzymała za sprawną realizację projektu "Dywersyfikacja produkcji ZEK poprzez budowę zakładu produkcji zastrzeżonych siatek zbrojeniowych". Inwestycja powstała w Parku Przemysłowym "Czysta", który wchodzi w skład Tarnowskiego Klastera Przemysłowego.