Aktualności

Oświadczenie o akceptacji e-faktur

 

 


Wywiad z wiceprezesem ZEK w "Stalowym Forum"

 

 


 więcej >>

InformacjeHistoria Zakładu Elementów Konstrukcyjnych


Zakład produkcyjny w Tarnowie
Ukończono realizację projektu i oddano do użytkowania w sierpniu 2011 r.
 


Więcej informacji na naszej stronie:

Innowacyjna Gospodarka UE


Partnerzy

 

 

Historia ZEK 

Firma „Zakład Elementów Konstrukcyjnych” (dalej w tekście nazywana ZEK) jest kontynuacją działalności gospodarczej (prowadzona od października 1988 roku) udziałowca  Jerzego Kraterskiego, który w 2006 roku wniósł swoje przedsiębiorstwo  aportem do spółki prawa handlowego i działa pod  nazwą Zakład Elementów Konstrukcyjnych Sp. z o.o..

Początkowo działalność produkcyjna firmy prowadzona była w dzierżawionych obiektach w Tarnowskich Zakładach Ceramiki Budowlanej w Woli Rzędzińskiej. Od 1994 roku, po zakupie linii produkcyjnej od austriackiej firmy Filzmoser, ZEK rozpoczął seryjną produkcję zgrzewanych kratownic przestrzennych do zbrojenia stropów gęsto żebrowych.

Dla produkcji zgrzewanych kratownic przestrzennych, uzyskano aprobatę techniczną Nr AT-15-2271/96 wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.

Dla osiągnięcia poziomu technicznego produkcji akceptowalnego przez Unię Europejską oraz coraz wyższych wymagań w Polsce, Pan Jerzy Kraterski  rozpoczął działania dla uruchomienia produkcji stali do zbrojenia konstrukcji żelbetowych - stali o podwyższonej wytrzymałości, a jednocześnie zgrzewalnej (spawalnej). Chcąc osiągnąć zamierzony cel, zakupił w firmie AWM (Włochy) linię walcowniczą do zimnego walcowania stali okrągłej.

Firma ZEK dla produkowanej stali zimnowalcowanej uzyskała Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Nr AT-15-6050/2003 pt; „Stalowe druty i pręty do zbrojenia betonu ZEK” St3S-b-500 i St3SY-b-500.

Aby móc uczestniczyć w rynku europejskim, uzyskał aprobatę wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Salzburg Austria - PRUFBERICHT Nr B5/518/05 z dnia 20 marca 2006r.

W 1998 roku ZEK inż. Jerzy Kraterski zakupił obiekt produkcyjny w Bochni, gdzie uruchomiony został zakład produkcji zgrzewanych kratownic dla stropów gęsto żebrowych oraz płyt stropowych. Zakład stanowi własność hipoteczną Spółki.

Od 2009 roku spółka realizowała inwestycje na terenie SSE w Tarnowie budując nowoczesny Zakład Produkcji, którego celem jest uruchomienie produkcji elementów budownictwa mieszkaniowego i ogólnego w asortymencie zbrojeń konstrukcji:

  • siatki stalowe zgrzewane - produkt stosowany do zbrojenia prefabrykowanych elementów dla wieńców stropowych i nadproży w stropach belkowo-pustakowych i płytowych.

Koncepcja uruchomienia nowego asortymentu produkcji otrzymała pozytywną opinię instytucji przyznających dofinansowanie z Unii Europejskiej, czego wyrazem jest podpisana umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Nr UDA-POIG.04.04.00-12-044/08-00 w ramach działania 4.4. Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Od chwili założenia zakład produkuje elementy kratownicowe począwszy od ilości 1,0 do 7,5 miliona mb rocznie tj. ca 14 000 ton stali rocznie. Produkty są sprzedawane do niemal 200 zakładów produkujących prefabrykowane stropy gęsto żebrowe oraz płyt stropowe. Mapa odbiorców

Produkcja kratownic i stali zimnowalcowanej jest podstawowa działalnością Spółki.

 

Cały profil produkcji posiada aktualne certyfikaty i znaki „B” (bezpieczeństwa) zgodnie z wymogami polskiego prawa. Zakład Elementów Konstrukcyjnych dbając o najwyższą jakość swych produktów stworzył w Tarnowie Laboratorium Własności Wytrzymałościowych, które prowadzi stałą kontrolę nad jakością produktów ZEK.